RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert dla fizjoterapeutów w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku z dnia 11.09.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu dla fizjoterapeutów w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 48/2018 dnia 19.09.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych :

w zakresie fizjoterapii na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku


został wybrany Oferent:
*Sebastian Niżnik, ul. Legionów 8c/58, 82-300 Elbląg

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 84 494

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla fizjoterapeutów w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 48/2018 dnia 19.09.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych :


w zakresie fizjoterapii na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku rozstrzygnięcie Konkursu ofert zostaje przesunięte do dnia 12.10.2018r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert i przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla fizjoterapeutów w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 48/2018 dnia 19.09.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w:

Jednostkach organizacyjnych Spółki, a zwłaszcza w Oddziale Chorób Wewnętrznych - Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku
został wybrany Oferent - fizjoteraopeuta:
Beata Felendzer, ul. Tysiąclecia 21/23, 80-351 Gdańsk

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 84 280.

Nie złożono ofert do następujących jednostek organizacyjnych:

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital im. M.Kopernika
Oddział Otolaryngologiczny Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Położniczo – Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Kardiologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Pediatryczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku


W zakresie fizjoterapii na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku rozstrzygnięcie Konkursu ofert zostaje przesunięte do dnia 08.10.2018r.

Ogłoszenie o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
z dnia 11.09.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 48/2018 dnia 19.09.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych na:

1. Stacja Dializ - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
2. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

zostali wybrani Oferenci:
* Dorota Tomoń, ul. Wenedy 16, 80-419 Gdańsk
* Katarzyna Wołosz, ul. Twarda 2a/4, 80-871 Gdańsk

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399, 58 76 84 280.

Ogłoszenie o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
z dnia 11.09.2018r.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 48/2018 dnia 19.09.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych na:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
2. Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku

zostali wybrani Oferenci:
* Ewa Kruk, ul. Kościuszki 22A lok.10, 82-200 Malbork
* Ciskowska-Justa Dorota, ul. Płk. Dąbka 115/20, 82-300 Elbląg

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399, 58 76 40 352.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 11.09.2018r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :


1. Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 360 h
2.Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 216 h
3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital im. M.Kopernika, położne, do zakontraktowania 540 h
4. Oddział Otolaryngologiczny Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielegniarki, do zakontraktowania 168 h                                                                                                                          5. Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania 336 h
6. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 708 h
7. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 840 h
8. Oddział Położniczo – Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, położne, do zakontraktowania 420 h
9. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 144 h
10. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania 696 h
11. Oddział Kardiologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 288 h
12. Oddział Pediatryczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 216 h
13.Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 420 h
14. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 180 h
15. Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki anestezjologiczne, do zakontraktowania 216 h
16. Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki operacyjne, do zakontraktowania 432 h
17. Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 216 h
18. Stacja Dializ Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 348 h
19. Jednostki organizacyjne w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, fizjoterapeuci, do zakontraktowania 180 h
20. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, fizjoterapeuci, do zakontraktowania 180 h


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 19.09.2018r., do godz. 13.00 -w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 19.09.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                      Zarząd
                                                                                      COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5 . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 . Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11 . Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w art. 29a Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 11.09.2018
Dokument oglądany razy: 1035
 
Wersja do druku