RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla LEKARZY z dn. 13.09.2016r. - Rozstrzygnięcie Konkursu - ZOL


Ogłoszenie z dn. 10.11.2016r.
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 13.09.2016r.
dla lekarzy Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 52/2016 z dnia 29.09.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla lekarzy w:


Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gdańsku.


wybrani zostali oferenci:

 1. Ewa Massalska-Błęcka, ul. Świerkowa 25, Rotmanka
 2. Andrzej Szczerba, ul. Myśliwska 24 d/9, Gdańsk

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 13.09.2016r
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
i
przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla lekarzy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 52/2016 z dnia 29.09.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla lekarzy na :

 1. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym- Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku,
 2. Poradni Położniczo-Ginekologicznej z Poradnią Patologii Ciąży przy Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku,
 3. Poradni Położniczo-Ginekologicznej przy WCO w Gdańsku.

wybrani zostali oferenci:

 1. Piotr Kwieciński, ul. Przedszkolna 46, 83-050 Kolbudy
 2. Robert Klimaszewski, ul. Brzozowa 9 C/5 Gdańsk
 3. Lazika Kondżarija Gabriel, Rygos g. 12-22 Vilnius
 4. Grzegorz Natora, ul. Sołdka 5/23, Słupsk
 5. Tomasz Tylicki, ul. Al.Grunwaldzka 121/2, Gdańsk
 6. Jarosław Fiutowski, ul. Paderewskiego 13/3, Sopot
 7. Krystyna Kosowicz, Kolberga 18 B/8, Sopot
 8. Robert Nitkowski, ul. Krzywoustego 22/1, Gdańsk
 9. Weronika Albrzykowska, Dąbrowszczaków 30 A/12 Gdańsk
 10. Dariusz Doering, Al. Grunwaldzka 212, Gdańsk

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.


Rozstrzygnięcie Konkursu ofert dla lekarzy w zakresie świadczenia usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zostaje przesunięte do dnia 10.11.2016r.


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 13.09.2016r
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
i
przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla lekarzy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Poradni Położniczo-Ginekologicznej i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 52/2016 z dnia 29.09.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla lekarzy :

 1. Oddział Otolaryngologiczny- Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku,
 2. Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku,
 3. Poradnia Otolaryngologiczna przy Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku,
 4. Poradnia Otolaryngologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku

wybrani zostali oferenci:

 1. Piotr Zaorski, ul. Władysława IV 51 b/6, 81-391 Gdynia
 2. Rafał Putrym, ul. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański
 3. Paweł Kiedrzyn, ul. Bulońska 20/32,80-288 Gdańsk
 4. Sandra Okoye, ul. Wieniawskiego 15 a/5, 80-142 Gdańsk
 5. Agnieszka Baranowska, ul. Chrobrego 40/7, 80-423 Gdańsk
 6. Dominika Jesikiewicz, ul. Cieszyńskiego 17/50 , 80-809 Gdańsk
 7. Karolina Kawska, ul. Norblina 12/28, 80-304 Gdańsk
 8. Beata Gis, ul. Sportowa 24, 80-297 Banino
 9. Magdalena Orłowska, ul. Zacna 27, 80-283 Gdańsk
 10. Monika Opacian-Bojanowska, ul. Serdeczna 3/14, 80-176 Gdańsk


Rozstrzygnięcie Konkursu ofert dla lekarzy w zakresie świadczenia usług na:

 1. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym- Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku,
 2. Poradni Położniczo-Ginekologicznej z Poradnią Patologii Ciąży przy Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku,
 3. Poradni Położniczo-Ginekologicznej przy WCO w Gdańsku,
 4. Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

zostaje przesunięte do dnia 03.11.2016r.


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert dla LEKARZY

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

zmienia termin składania ofert w Konkursie o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla LEKARZY z dnia 13.09.2016 r. w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

Dotyczy:
I. Konkurs na udzielanie świadczeń na Oddziałach szpitalnych dla:

1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku.

Termin składania ofert do dnia 10.10.2016r.

Pozostałe warunki bez zmian.

Informacja o zmianie terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert dla LEKARZY

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

zmienia termin składania ofert w Konkursie o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla LEKARZY z dnia 13.09.2016r. w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
Dotyczy:
I. Konkurs na udzielanie świadczeń na Oddziałach szpitalnych dla:

 1. Lekarzy specjalistów I° lub II°, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie otolaryngologii – Oddział Otolaryngologiczny- Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku.
 2. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku.
 3. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku.

II. Konkurs na udzielanie świadczeń w Poradniach dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie otolaryngologii - Poradnia Otolaryngologiczna przy Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku, Poradnia Otolaryngologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.
 2. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie ginekologii w Poradni Położniczo-Ginekologicznej z Poradnią Patologii Ciąży przy Szpitalu im. M.Kopernika, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

III. Konkurs na udzielanie świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie chorób wewnętrznych – świadczenie usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gdańsku.

Termin składania ofert do dnia 03.10.2016r.

Pozostałe warunki bez zmian.

Informacja o zmianie terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl

Ogłoszenie o zmianie terminu zawierania umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla LEKARZY

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

Zmienia termin zawierania umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla LEKARZY w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

Dotyczy Konkursu ofert dla Lekarzy z dnia 13.09.2016r., tj.:
I. Konkurs na udzielanie świadczeń na Oddziałach szpitalnych dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji w zakresie otolaryngologii – Oddział Otolaryngologiczny- Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, świadczenie usług w Oddziale, dyżury, kierowanie Oddziałem.
 2. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług w Oddziale, dyżury.
 3. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, świadczenie usług w Oddziale, dyżury na Oddziale, kierowanie Oddziałem.

II. Konkurs na udzielanie świadczeń w Poradniach dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie otolaryngologii - Poradnia Otolaryngologiczna przy Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku, Poradnia Otolaryngologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku - wykonywanie świadczeń medycznych w Poradni.
 2. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie ginekologii w Poradni Położniczo-Ginekologicznej z Poradnią Patologii Ciąży przy Szpitalu im. M.Kopernika, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

III. Konkurs na udzielanie świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie chorób wewnętrznych – świadczenie usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gdańsku.


Informacja o zmianie terminu zawierania umów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 13.09.2016r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.),


ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
I. Konkurs na udzielanie świadczeń na Oddziałach szpitalnych dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji w zakresie otolaryngologii – Oddział Otolaryngologiczny- Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, świadczenie usług w Oddziale, dyżury, kierowanie Oddziałem (formularz ofertowy 1)
 2. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa - Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług w Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 3)
 3. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, świadczenie usług w Oddziale, dyżury na Oddziale, kierowanie Oddziałem (formularz ofertowy 5)


II. Konkurs na udzielanie świadczeń w Poradniach dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie otolaryngologii - Poradnia Otolaryngologiczna przy Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku, Poradnia Otolaryngologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku - wykonywanie świadczeń medycznych w Poradni (formularz ofertowy 2)
 2. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie ginekologii w Poradni Położniczo-Ginekologicznej z Poradnią Patologii Ciąży przy Szpitalu im. M.Kopernika, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku (formularz ofertowy 4)

III. Konkurs na udzielanie świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów I° lub II° w zakresie chorób wewnętrznych – świadczenie usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gdańsku (formularz ofertowy 6).


Wymagania podstawowe:

 1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
 2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
 3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
 4. Wypełnienie formularza ofertowego

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2018r.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.
Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 26.09.2016r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 21 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.


Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 13.09.2016
Dokument oglądany razy: 1739
 
Wersja do druku