RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - LEKARZ - PORADNIA GASTRO - WCO


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 07.12.2015. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

Dla lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni Endoskopii Spółki

Unieważnia postępowanie konkursowe.

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańku ul. Nowe Ogrody 1-6


Przesuwa termin rozstrzygnęcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:


Dla lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni Endoskopii Spółki

Informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl w terminie do 29.12. 2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 07.12. 2015. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

 1. Dla lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej – wykonywanie świadczeń w oddziałach Chirurgii Ogólnej i Poradniach Spółki
 2. Dla lekarzy specjalistów z zakresu urologii – wykonywanie świadczeń w oddziale chirurgii „Jednego dnia” i Poradni Urologicznej jednostek Spółki
 3. Dla lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii– wykonywanie świadczeń w oddziałach Chirurgii „Jednego dnia” i Poradni Położniczo – Ginekologicznej jednostek Spółki
 4. Dla lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej– wykonywanie świadczeń w Oddziale Onkologii Spółki
 5. Dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii – wykonywanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego Spółki
 6. Dla lekarzy specjalistów z zakresu hematologii– wykonywanie świadczeń w Poradni Hematologicznej Spółki
 7. Dla lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny paliatywnej– wykonywanie świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej Spółki
 8. Dla lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej– wykonywanie świadczeń w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Spółki
 9. Dla lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Kardiologicznej Spółki

wybrani zostali oferenci:

 1. Witold Prejzner - 80-337 Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 595
 2. Monika Szarejko - 81-742 Sopot, ul. Syrokomli 5/4
 3. Marta Oller - 81-553 Gdynia ul. Wrocławska 54/72
 4. Bożena Balita-Roszak - 80-176 dank ul. Jaśminowy Stok 79/1
 5. Marlena Orlikowska - 83-200 Starogard Gdański, Sucumin 11
 6. Krystyna De Walden - Gałuszko - 80-279 Gdańsk, ul. Ludowa 2
 7. Katarzyna Kupper- Spychalska - 83-330 Żukowo ul. Norwida 27
 8. Maria Rąbca – Kraik - 80-298 Gdańsk, ul. Zenitowa 12B
 9. Wojciech Zachalski - 80-390 Gdańsk, ul Kołobrzeska 11/13/41
 10. Piotr Zedler - 80-041 Gdańsk, ul. Świechockiego 3b/18
 11. Dariusz Sokołowski - 80-290 Gdańsk, ul. Elewów 12/9
 12. Iwona Chruścicka - 80-834 Gdańsk, ul. Świętego Sucha 115/117/4
 13. Piotr Rak – 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 15/63
 14. Daniel Maliszewski – 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 93C/4
 15. Michał Kąkol – 81-553 Gdynia ul. Bernadowska 3I/3
 16. Grzegorz Gryglewski – 80-316 Gdańsk, ul. Kaprów 12/12
 17. Mateusz Zamkowski 80-280 Gdańsk, Ul. Hemara 3/8
 18. Grzegorz Szymczyk 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 15/21

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


Przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

 1. Dla lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej – wykonywanie świadczeń w oddziałach Chirurgii Ogólnej i Poradniach Spółki
 2. Dla lekarzy specjalistów z zakresu urologii – wykonywanie świadczeń w oddziale Chirurgii „Jednego dnia” i Poradni Urologicznej jednostek Spółki
 3. Dla lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii– wykonywanie świadczeń w oddziałach Chirurgii „Jednego dnia” i Poradni Położniczo – Ginekologicznej jednostek Spółki
 4. Dla lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej– wykonywanie świadczeń w Oddziale Onkologii Spółki
 5. Dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii – wykonywanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego Spółki
 6. Dla lekarzy specjalistów z zakresu hematologii– wykonywanie świadczeń w Poradni Hematologicznej Spółki
 7. Dla lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny paliatywnej– wykonywanie świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej Spółki
 8. Dla lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej– wykonywanie świadczeń w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Spółki
 9. Dla lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Kardiologicznej Spółki
 10. Dla lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni Endoskopii Spółki

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl w terminie do 23.12.2015 r.

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
I. Konkurs na udzielanie świadczeń w Jednostkach Organizacyjnych Spółki

 1. Dla lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej – wykonywanie świadczeń w oddziałach Chirurgii Ogólnej i Poradniach Spółki (formularz ofertowy nr 1)
 2. Dla lekarzy specjalistów z zakresu urologii – wykonywanie świadczeń w oddziale Chirurgii „Jednego dnia” i Poradni Urologicznej jednostek Spółki (formularz ofertowy nr 2)
 3. Dla lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii– wykonywanie świadczeń w oddziałach Chirurgii „Jednego dnia” i Poradni Położniczo – Ginekologicznej jednostek Spółki (formularz ofertowy nr 3)
 4. Dla lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej– wykonywanie świadczeń w Oddziale Onkologii Spółki (formularz ofertowy nr 4)
 5. Dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii – wykonywanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego Spółki (formularz ofertowy nr 5)
 6. Dla lekarzy specjalistów z zakresu hematologii– wykonywanie świadczeń w Poradni Hematologicznej Spółki (formularz ofertowy nr 6)
 7. Dla lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny paliatywnej– wykonywanie świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej Spółki (formularz ofertowy nr 7)
 8. Dla lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej– wykonywanie świadczeń w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Spółki (formularz ofertowy nr 8)
 9. Dla lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Kardiologicznej Spółki (formularz ofertowy nr 9)
 10. Dla lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – wykonywanie świadczeń w Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni Endoskopii Spółki (formularz ofertowy nr 10)

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 8. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej
 2. Posiadanie zaświadczeń o umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) lub Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  • Wideochirurgii (histeroskopia, kolposkopia),
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.


Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 07.12.2015 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.


Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 07.12.2015 r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.


O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.


Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od dnia podpisania do 31.12.2018

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 30.11.2015
Dokument oglądany razy: 1382
 
Wersja do druku