RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla personelu medycznego - Szpital Św. Wojciecha


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

I. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów

Komisja konkursowa z dnia 12 listopada 2015r powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z.- działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w ww. zakresie

wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Przemysław Biedrowski Sobieskiego 6b 6 63-900 Rawicz
 2. Sylwia Borowska Wiślana 2 1 82-103 Drewnica
 3. Urszula Jechanowska Lotników Polskich 47 4 80-809 Gdańsk
 4. Zdzisława Kasprzak Brzozowa 2 83-010 Straszyn
 5. Ewa Kontna Chrzanowskiego 22 10 80-278 Gdańsk
 6. Jolanta Mikulska Obrońców Wybrzeża 8a 44 80-398 Gdańsk
 7. Halina Muszyńska Nowowiejska 12 A C4 83-110 Tczew
 8. Małgorzata Nadarzyńska Józefa Hallera 239 25 80-502 Gdańsk
 9. Iwona Nalikowska Jana Pawła II 4h 8 80-462 Gdańsk
 10. Maria Olkowska Dąbrowskiego 20 5 82-100 Nowy Dwór Gdański
 11. Grażyna Przybyłowicz Jantarowa 18 5 81-187 Gdynia
 12. Anna Puttkammer Kociewska 38 83-200 Starogard Gdański
 13. Ewa Ruczkowska Powstańców Warszawy 85C 12 83-000 Pruszcz Gdański
 14. Joanna Saltarska Subisława 23g 17 80-354 Gdańsk
 15. Bożena Siuciak Traugutta 77 78 82-300 Elbląg
 16. Iwona Smulnik Al.Niepodległości 640 2 81-855 Sopot
 17. Elżbieta Tarka Słowackiego 12 09-213 Gozdowo
 18. Maciej Wiśniewski Żeglarska 4b 16 80-180 Borkowo
 19. Małgorzata Wygonna Lotnicza 19 22 82-300 Elbląg
 20. Janusz Zembło Majewskich 22 80-457 Gdańsk
 21. Anna Zgirska-Mydło Obrońców Wybrzeża 6a 88 80-398 Gdańsk

II. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla ratowników medycznych w zakresie – kontraktowych dyżurów

wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Marcin Chrapczyński Płk.Dąbka 241b 7 81-155 Gdynia
 2. Tomasz Frydrych Chmielna 32 11 87-800 Włocławek
 3. Rafał Milewski Meissnera 19a 21 80-462 Gdańsk
 4. Łukasz Dunst Wiejska 12 80-209 Chwaszczyno
 5. Maciej Wodnicki Zeusa 51 2 80-180 Kowale
 6. Jakub Babski Seredyńskiego 15 6 80-753 Gdańsk
 7. Szymon Muszyński Nowowiejska 12a 64 83-110 Tczew
 8. Natalia Wica Piaskowa 2 83-324 Brodnica Górna
 9. Izabela Chatziminas Z.Rumola 7b 2 80-041 Gdańsk
 10. Mateusz Czajkowski Słoneczna 9 82-100 Nowy Dwór Gdański
 11. Damian Magiera Świętojańska 55 8 81-391 Gdynia

Ogłoszenie o przesunięciu terminu otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla PERSONELU MEDYCZNEGO


Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


Przesuwa termin rozstrzygnięcia w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:


I. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów
II. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla ratowników medycznych w zakresie – kontraktowych dyżurów


Informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej copernicus.gda.pl w terminie do 08.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 29.10.2015R.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
i zaprasza do składania ofert podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U. 2013 nr 217 )
w zakresach :

I. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów
II. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla ratowników medycznych w zakresie – kontraktowych dyżurów

 1. Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 nr 217).
 2. Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wzorem umowy oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
 3. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.
 4. Z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr i Płac - ul. Nowe Ogrody 1-6, pokój nr 114, tel. 58 764-03-68 w godzinach 7.30–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Formularz ofertowy dostępny jest także na stronie internetowej: copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT + NAZWA SZPITALA” – w terminie do 12.11.2015 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni licząc od dnia 12.11.2015 r. - na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:

 • od dnia podpisania do 31.12.2017 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 29.10.2015
Dokument oglądany razy: 3992
 
Wersja do druku