RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie wyników

20.05.2020

 Ogłoszenie wyników naboru na partnera do programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program profilaktyki chorób kręgosłupa - konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-013/19 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia z posiedzenia komisji.

 

Komisja w składzie:

  1. Ewa Matuszewska-Palacz - Przewodniczący Komisji

  2. Michał Sokół - Członek Komisji

  3. Małgorzata Kondek - Sekretarz Komisji


W dniu 19.05.2020. dokonała wyboru partnera do programu pn Program profilaktyki chorób kręgosłupa - konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-013/19 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Wpłynęła 1 oferta w terminie ogłoszonym przez Copernicus PL Sp. z o.o. spełniająca warunki naboru:
KOLORY ŻYCIA 
ul. PL. ŚW. GRZEGORZA 5
83-110 TCZEW 

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano: 
KOLORY ŻYCIA 
ul. PL. ŚW. GRZEGORZA 5
83-110 TCZEW 

Opublikował: Tomasz Gratkiewicz
Publikacja dnia: 20.05.2020

Liczba odsłon: 478
« inne aktualności