RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie wyników

01.04.2020

Ogłoszenie wyników naboru na partnera do programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia z posiedzenia komisji.

 
Komisja w składzie:

  1. Ewa Matuszewska-Palacz - Przewodniczący Komisji
  2. Michał Sokół - Członek Komisji
  3. Małgorzata Kondek - Sekretarz Komisji

W dniu 30.03.2020. o godz. 10.00 dokonała wyboru partnera do programu pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.


Wpłynęła 1 oferta w terminie ogłoszonym przez Copernicus PL Sp. z o.o. i spełniająca warunki naboru:
Fundacja ks. Jana Kaczkowskiego
ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10
81-870 Sopot

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano:
Fundację ks. Jana Kaczkowskiego
ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10
81-870 Sopot

Opublikował: Tomasz Gratkiewicz
Publikacja dnia: 01.04.2020

Liczba odsłon: 413
« inne aktualności