RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie wyników

20.05.2020

Ogłoszenie wyników naboru na partnera do programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program profilaktyki chorób kręgosłupa - konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-013/19 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia z posiedzenia komisji.

OGŁOSZENIE

06.05.2020

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 ogłasza przetarg na najem 125,65m² powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu ogólnodostępnego.

OGŁOSZENIE

27.04.2020

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ogłasza nabór partnera do programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program profilaktyki chorób kręgosłupa - konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-013/19 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Ogłoszenie wyników

01.04.2020

Ogłoszenie wyników naboru na partnera do programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia z posiedzenia komisji.

OGŁOSZENIE

09.03.2020

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 ogłasza przetarg na najem 2,6m² powierzchni użytkowej na posesji Szpitala przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na umiejscowienie bankomatu.

OGŁOSZENIE

09.03.2020

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 ogłasza przetarg na najem 3,5m² powierzchni użytkowej na posesji Szpitala przy ul. Jana Pawła II 50 w Gdańsku na umiejscowienie bankomatu.

OGŁOSZENIE

04.03.2020

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ogłasza nabór partnera do projektu przewidującego wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi - konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Ogłoszenie wyników

04.02.2020

 Ogłoszenie wyników z II przetargu na najem powierzchni 2,6m² powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na umiejscowienie bankomatu na posesji Szpitala przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku z posiedzenia komisji przeprowadzanie przetargów na najem i dzierżawę.

OGŁOSZENIE

30.01.2020

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ogłasza nabór partnerów do programu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020 w zakresie konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Usługi Społeczne.

OGŁOSZENIE

15.01.2020

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 ogłasza II przetarg na najem 2,6m² powierzchni użytkowej na posesji Szpitala przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku.Opublikował: Amadeusz Pestka
Publikacja dnia: 12.09.2013
Wprowadził: Amadeusz Pestka
Dokument z dnia: 26.08.2013
Dokument oglądany razy: 148 548
Wersja do druku